ДАЙ МИК БИЛД ЕООД е строителна компания с предмет на дейност:

  • Стpoитeлно-мoнтaжни paбoти;
  • Строителство на сгради и съоръжения;
  • Строителство, продажба и управление на недвижими имоти
  • Строително-ремонтни дейности;
  • Инвестиции в недвижими имот и др.

Сайтът е в процес на разработка.